triple Linky

www.orsr.sk
Obchodný register Slovenskej Republiky na Internete

www.agrarzeitung.de
Správy o poľnohospodárskej politike, komoditných trhoch a spoločnosti k príslušnému dátumu.

www.zvazpolnonakupu.sk
Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností

KOMODITY

NÁKUP A PREDAJ OBILNÍN A STRUKOVÍN

Pšenica potravinárska, Pšenica kŕmna
Jačmeň sladovnícky, Jačmeň kŕmny
Raž potravinárska, Raž kŕmna
Ovos žltý, Ovos nahý, Ovos čierny
Hrach žltý, Hrach zelený
Triticale, Kukurica
Semeno sóje

NÁKUP A PREDAJ BIO PRODUKCIE

Pšenica potravinárska, Pšenica kŕmna, Pšenica špaldová

Jačmeň sladovnícky, Jačmeň kŕmny
Raž potravinárska, Raž kŕmna
Ovos potravinársky, Ovos kŕmny
Tritikale, Semeno sóje, Hrach
Repka ozimná, Slnečnica
Produkty z konverzie

NÁKUP A PREDAJ OLEJNÍN

Repka ozimná
Slnečnica
Mak
Ľan

KOMPONENTY DO KŔMNYCH ZMESÍ

Sójový extrahovaný šrot
Sójový olej
Repkový šrot
Rybia múčka
Lucerkové úsušky
Pšeničné otruby
Kontaktujte nás

Radi zodpovieme Vaše otázky ...

triple Copyright © 2019 PartnerRB - Všetky práva vyhradené powered by ENABLE