triple O Nás

Spoločnosť PARTNER R.B. spol. s r.o. so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava bola založená 10.3.2000. Predmetom podnikania spoločnosti je nákup a predaj poľnohospodárskej rastlinnej výroby a vedľajších produktov pri ich priemyselnom spracovaní.

Spoločnosť podniká predovšetkým v oblasti zahraničného obchodu s orientáciou na európsky trh, ale nezabúda ani na potreby domáceho trhu a hľadá možnosti ako ho podporiť. Hlavnými vývoznými komoditami sú olejniny, obilniny, strukoviny, kukurica, a ďalšie vedľajšie priemyselné produkty. V rámci svojej obchodnej činnosti spoločnosť úzko spolupracuje s renomovanými
zahraničnými a domácimi spoločnosťami. Významné postavenie spoločnosti na trhu s poľnohospodárskymi komoditami na Slovensku a v Európe kladie náročné požiadavky na kvalitu práce a zdravotnú nezávadnosť obchodovaných komodít. Pre skvalitňovania služieb a potreby domáceho trhu je firma schopná zabezpečiť,  tiež osivá, hnojivá a agrochémiu.

KOMODITY

NÁKUP A PREDAJ OBILNÍN A STRUKOVÍN

Pšenica potravinárska, Pšenica kŕmna
Jačmeň sladovnícky, Jačmeň kŕmny
Raž potravinárska, Raž kŕmna
Ovos žltý, Ovos nahý, Ovos čierny
Hrach žltý, Hrach zelený
Triticale, Kukurica
Semeno sóje

NÁKUP A PREDAJ BIO PRODUKCIE

Pšenica potravinárska, Pšenica kŕmna, Pšenica špaldová

Jačmeň sladovnícky, Jačmeň kŕmny
Raž potravinárska, Raž kŕmna
Ovos potravinársky, Ovos kŕmny
Tritikale, Semeno sóje, Hrach
Repka ozimná, Slnečnica
Produkty z konverzie

NÁKUP A PREDAJ OLEJNÍN

Repka ozimná
Slnečnica
Mak
Ľan

KOMPONENTY DO KŔMNYCH ZMESÍ

Sójový extrahovaný šrot
Sójový olej
Repkový šrot
Rybia múčka
Lucerkové úsušky
Pšeničné otruby
Kontaktujte nás

Radi zodpovieme Vaše otázky ...

triple Copyright © 2024 PartnerRB - Všetky práva vyhradené powered by ENABLE